۱۳۹۱ مهر ۱۵, شنبه

کی میتونه این همه شنای سینه بره؟!


In this video, you will see over 100 pushups with 20 variations on stable or unstable surfaces like ground, wall, stability & bosu ball and TRX. These pushups help keep your body rigid and double as core training. Performing pushups with perfect form helps make your shoulders healthier. Pushups not only work the front of your body, but just about everywhere else too.
 

در این ویدئو بیش از 100 شنای سینه در حالت های مختلف روی سطوح ثابت یا غیر ثابت مثل زمین، دیوار، توپ و نوار  تی آر اکس می بینید. شنای سینه از تمرینات بسیار خوب برای تقویت عضلات سینه، جلوی شانه و پشت بازو است. چنانچه شنای سینه بدرستی انجام شود نه تنها شانه های قوی تری خواهید داشت بلکه عضلات شکم و کمرتان هم قوی تر می شوند به شرطیکه بتوانید در تمام مدت انجام این تمرین عضلات شکم و باسن را سفت نگه دارید و وقتی  سینه خود را به سمت زمین می آورید شکم و باسنتان هیچ حرکتی نکنند و به سمت زمین کشیده نشوند.

۱ نظر: